3. INFORMACIJA NEĮGALIEMS ASMENIMS, NORINTIEMS, KAD BŪTŲ NUSTATYTA RŪPYBA

 

Kada Klaipėdos miesto socialinės paramos centras teikia prašymus teismui dėl rūpybos skyrimo ?
• kai asmenys, kuriems reikia nustatyti rūpybą yra vieniši, neturi artimųjų (tėvų, vaikų, brolių, seserų, sutuoktinio);
• kai būsimieji rūpintojai yra socialiai remtini.
Pastaba: kitais atvejais, pats neįgalus asmuo arba būsimas rūpintojas pateikia prašymą teismui dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo.

Reikia pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą (paspaudus nuorodą turi atsidaryti forma);
• būsimojo rūpintinio asmens dokumentą;
• būsimojo rūpintinio neįgaliojo pažymėjimą arba NDNT* išduotą darbingumo lygio nustatymo pažymą;
• būsimojo rūpintinio VMSEK* *išduotą invalidumo pažymą;
• būsimojo rūpintinio santuokos, ištuokos ar sutuoktinio mirties liudijimą;
• būsimojo rūpintojo rašytinį sutikimą;
• būsimojo rūpintojo asmens dokumentą;
• būsimojo rūpintojo pažymą, išduotą gydytojų komisijos, apie sveikatos būklę;
• dokumentą, įrodantį būsimojo rūpintojo giminystės ryšį su būsimu rūpintiniu;
• dokumentus, įrodančius būsimojo rūpintojo ir rūpintinio materialinę padėtį:
-pažymą apie 3 paskutinių mėnesių darbo užmokestį;
-pažymą apie pensijos dydį (jei nėra Centro duomenų bazėje);
-pažymą apie socialines išmokas (jei nėra Centro duomenų bazėje);
-pažymą iš Valstybinės įstaigos „Registrų centras“ apie turimą nekilnojamąjį turtą .

Teisės aktai, reglamentuojantys socialinės paslaugos skyrimą:
• Klaipėdos miesto valdybos 2002 07 26 sprendimas Nr. 433 “Dėl asmenų neveiksnumo nustatymo, globos ir rūpybos skyrimo dokumentų rengimo ir pateikimo teismui“;

• Klaipėdos miesto tarybos 1999 12 23 sprendimu Nr. 262 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės socialinės rūpybos skyriaus reorganizavimo“;
• LR 2006 01 19 Socialinių paslaugų įstatymas Nr. X-493 ir jo pakeitimai;
• 2006 04 05 LR socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ ir jo pakeitimai;

• 2007 12 20 Klaipėdos m. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-425 „Dėl Centro nuostatų patvirtinimo“ ir jo pakeitimai;

•  LR Civilinio proceso kodekso 506 straipsnis 2 d.   
 

Kur kreiptis Klaipėdos m. gyventojams?
• į Klaipėdos miesto socialinės paramos centrą, Taikos pr. 76, 15 kab. Tel. 300706
• Klientai priimami I-IV- nuo 8 iki 17 val., V-nuo 8 iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45;
• Informacija teikiama telefonais: 300706;
----------------------

*VMSEK - Valstybinė medicininė socialinės ekspertizės komisija
**NDNT - Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie SADM - Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

  


© B.Į. Klaipėdos miesto socialinės paramos centras. El.paštas: spc@takas.lt
Dizainas N.Lazutkienės